Weblog

Microglia in kinder-hersentumoren:  De missende schakel tot succesvolle immunotherapie?

In deze door Koppie-Au gesubsidieerde publicatie beschrijven wij de relevantie van een celtype genaamd ‘microglia’ in kinder-herentumoren. Deze microglia komen in grote getalen voor in hersentumoren en spelen een belangrijke rol bij de gevoeligheid van hersentumoren voor therapie.We beschrijven dat hersentumoren deze microglia “kapen” voor hun eigen gewin en vervolgens…...

Lees meer

Financiele verrekeningen t/m 19-08-2023

Per 19 augustus hebben we de balans opgemaakt van alle openstaande onderzoeken en ontvangen bedragen.Hieronder vindt u een verrekening van de ontvangen bedragen en de verdeling van deze gelden over de openstaande onderzoeken.We hebben met deze verrekening de financiering van een aantal onderzoeken kunnen afsluiten en ruimte gecreëerd voor volgende…...

Lees meer

Bezoek aan het UMC Utrecht op 16 mei

Nieuwe Datum bezoek aan het UMC Utrecht. Op 16 mei as. brengen we met Koppie-Au een bezoek aan het UMC Utrecht, het Princes Maxima Centrum (PMC) en de Bachelor Research Hub (BRH) in het bijzonder.Nu er langzaam bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd willen we van de gelegenheid gebruik maken om de…...

Lees meer

Detectie van minimale verspreide ziekte (MDD) bij kinderen met medulloblastoom en andere hersentumor

Publicatie – Detectie van minimale verspreide ziekte (MDD) bij kinderen met medulloblastoom en ander Onderzoekers in Princess Maxima Centrum in Utrecht hebben in een nieuw onderzoek aangetoond dat ze wellicht tumoren kunnen detecteren in hersenvocht. De nederlands vertaling van de conclusie van het onderzoek luidt als volgt. ‘Onze bevindingen tonen…...

Lees meer

Studenten van de Medische Faculteit Rotterdam halen geld op

De studenten van de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam hebben 1876,- Euro opgehaald voor Stichting Koppie-Au.De donatie komt geheel ten goede aan de project: SIOP Ependymoma II protocol.Het geld is tijdens het goede doelen diner bijeengebracht door middel van entree, een veiling en een loterij.Tussen de gangen door werd er muziek…...

Lees meer

Financiele verrekeningen t/m 28-02-2018

Per 28 februari hebben we de balans opgemaakt van alle openstaande onderzoeken en ontvangenbedragen.Hieronder vindt u een verrekening van de ontvangen bedragen en de verdeling van deze gelden over de openstaande onderzoeken.We hebben met deze verrekening de financiering van een aantal onderzoeken kunnen afsluiten en ruimte gecreëerd voor volgende onderzoeken.…...

Lees meer

Medulloblastomen bij kinderen zijn meesters in het omzeilen van het immuunsysteem.

Medulloblastomen zijn één van de meest voorkomende tumoren bij kinderen. Huidige chemotherapieën voor deze vorm van kanker hebben vaak ernstige bijwerkingen en daarom wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar alternatieve methoden. Eén hiervan is zogenaamde immunotherapie, waarbij het immuunsysteem wordt versterkt om de tumorcellen aan te vallen. In de…...

Lees meer

Publicatie Onderzoek: PNETs, Medulloblastomen en het immuunsysteem

Medulloblastomen zijn één van de meest voorkomende tumoren bij kinderen. Huidige therapieën zijn operatie, bestraling en/of chemotherapie. Maar helaas, zeker bij kleine kinderen, kunnen er heftige bijwerkingen n.a.v. deze therapieën optreden. Er wordt daarom momenteel veel onderzoek gedaan naar alternatieve methoden. Eén hiervan is een vorm van immunotherapie waarbij het…...

Lees meer

Publicatie naar aanleiding van onderzoek

Publicatie Onderzoek: PNETs, Medulloblastomen en het immuunsysteem Medulloblastomen zijn één van de meest voorkomende tumoren bij kinderen. Huidige therapieën zijn operatie, bestraling en/of chemotherapie. Maar helaas, zeker bij kleine kinderen, kunnen er heftige bijwerkingen n.a.v. deze therapieën optreden. Er wordt daarom momenteel veel onderzoek gedaan naar alternatieve methoden. Eén hiervan…...

Lees meer

Nieuwe Publicatie Dr. Bovenschen – UMC Utrecht

Met gepaste trots kunnen mededelen dat Dr. Niels Bovenschen en zijn team een nieuwe publicatie heeft gehaald met een onderzoek dat hij door onze giften heeft kunnen uitvoeren. De publicatie valt binnen het onderzoek PNETs-Medulloblastomen-en-het-immuunsysteem. Het is al de 2e publicatie die naar aanleidng van dit onderzoek is behaald.Het artikel…...

Lees meer