100.39% ingezameld
€32,025.00 gedoneerd van €31,900.00 doel
3 Donateurs

De standaard therapie die momenteel gegeven wordt is een operatie gevolgd door bestraling en chemotherapie.
Vaak zal de tumor terugkeren en een goede behandeling is dan meestal niet meer voor handen.
De prognose van deze patiënten is slecht.

Immunotherapie is een relatief nieuwe vorm van therapie en is gericht op het activeren van het immuunsysteem om zo de kankercellen aan te vallen.
Maar tumoren zijn slim en maken vaak stoffen aan die het immuunsysteem kunnen afremmen.
Deze remmende stoffen worden ‘immune-checkpoints’ genoemd.
Het opheffen van deze rem is daarom een doel van veel immunotherapie benaderingen.
Of medulloblastomen bij kinderen ook deze remmende stoffen aanmaken en of dit dus mogelijke targets zijn voor een nieuwe therapie is grotendeels onbekend.
In dit project gaan wij in kaart brengen of en welke immune-checkpoints worden aangemaakt door medulloblastomen.

Hiervoor gebruiken wij een weefselbank, waarin meer dan honderd medulloblastoom tumorweefsel stukjes zijn opgeslagen.
Deze weefselbank werd al eerder met steun van Stichting Koppie-Au uitgebreidt.
Dit onderzoek kan in de toekomst mogelijk leiden tot een nieuwe vorm van immunotherapie voor behandeling van medulloblastomen bij kinderen.

Dit onderzoek zal plaatsvinden in de Bachelor Research Hub, een nieuw laboratorium centraal gelegen in het UMC Utrecht, waar bachelorstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht onder begeleiding onderzoek kunnen doen. Op deze wijze stimuleren we naast het wetenschappelijk onderzoek ook het onderwijs, en investeren we in onze toekomstige (arts-)onderzoekers.

Meer informatie over de Bachelor Research Hub vind je hier: https://students.uu.nl/gnk/bmw/bachelor-research-hub

De finaniciering van dit onderzoek is tot standgekomen in samenwerking met TeamDoelBewust.
https://teamdoelbewust.nl

Dit project zal wordt uitgevoerd onderleiding van:

Dr. N. Bovenschen

Universitair Hoofddocent/onderzoeker
Afdeling Pathologie, kamer H04.312
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht