100.00% ingezameld
€5,200.00 gedoneerd van €5,200.00 doel
1 Donateurs

Om dit onderzoek mogelijk te maken is financiering nodig.

In dit onderzoek gaat Esther Hulleman opzoek naar virale eiwitten in tumorweefsel, die mogelijk ingezet kunnen worden de tumor te bestrijden.

Denk jij net als wij dat kinderen met een hersentumor een kans op (een beter) leven verdienen, steun dit onderzoek dan in onze strijd tegen hersentumoren.

 

Cytomegalovirus in kwaadaardige hersentumoren bij kinderen.

Hoewel het al decennia lang bekend is dat sommige vormen van kanker, zoals Burkitts lymfoom, Hodgkin lymfoom, baarmoederhalskanker en hoofd-halskanker veroorzaakt kunnen worden door virussen, is pas recentelijk ontdekt dat virussen ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van bepaalde hersentumoren. Zo is het humane cytomegalovirus (hCMV), een soort herpesvirus, aangetroffen in kwaadaardige gliomen bij volwassen en in medulloblastomen bij kinderen.
Omdat hCMV een rol lijkt te spelen in het ontstaan van hersentumoren, wordt momenteel gekeken of we dit virus kunnen gebruiken als aangrijpingspunt voor therapie. Vooral in het volwassen onderzoeksveld gaan de ontwikkelingen op dit gebied snel. Doel van dit project is om de kennis en middelen die voor volwassenen worden gegenereerd ook te benutten voor hersentumoren bij kinderen.
Daartoe zullen we eerst onderzoeken of we de kenmerkende eiwitten die worden gebruikt om hCMV aan te tonen in weefsel van volwassen gliomen – IE1, US28, pp28, pp65 en gB – ook kunnen detecteren in verschillende types kwaadaardige kinderhersentumoren. Dit doen we middels een techniek die immunohistochemie (IHC) wordt genoemd; daarmee kunnen we naast de aanwezigheid ook de locatie van deze eiwitten bepalen. Hiervoor zullen we tumormateriaal gebruiken van kinderen met een hoog-gradig glioom, ependymoom, of een diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG). Door gebruik te maken van zogenaamde ‘tissue microarrays’ (TMAs), waarop kleine stukjes van meerdere tumoren naast elkaar geplaatst zijn, kunnen we bovendien veel verschillende weefsels tegelijk analyseren. Wanneer er virale eiwitten in het tumorweefsel worden gedetecteerd, zullen we in een volgend project onderzoeken of deze componenten eventueel gebruikt kunnen worden als aangrijpingspunt voor therapie.

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden onder leiding van:

Esther Hulleman
Neuro-oncology Research Group
VU University Medical Center
CCA Building, Room 3.20
De Boelelaan 1117
1081 HV  Amsterdam
The Netherlands

Updates

Basisschool de Rank financiert onderzoek VUmc.