100.00% ingezameld
€9,691.00 gedoneerd van €9,691.00 doel
1 Donateurs

Hiermee hebben we de financiering voor het onderstaande project kunnen afronden.
Dit geeft ruimte voor weer nieuwe onderzoeken. Helemaal Super Raymond en Ruben!