100.00% ingezameld
€2,500.00 gedoneerd van €2,500.00 doel
1 Donateurs

Kinderen met een kwaadaardige hersentumor, het medulloblastoom, worden behandeld met bestraling en chemotherapie.
Deze behandeling kan echter leiden tot ernstige bijwerkingen op de lange termijn.
Tot op heden wordt de aard van de behandeling bepaald door klinische factoren.
Zo worden kinderen met uitzaaiingen bij diagnose zwaarder behandeld.
Recent is ontdekt dat de prognose niet alleen bepaald wordt door deze klinische factoren.
Bepaalde biologische eigenschappen van de tumor gaan gepaard met een zeer gunstige overleving.
Kinderen die een tumor hebben waar met dit soort eigenschappen kunnen naar verwachting toe met een lichtere behandeling.
De PNET 5 studie is een studie voor de behandeling van een standaard risico medulloblastoom, d.w.z. voor patiënten die géén uitzaaiingen hebben.
Nieuw in deze studie is dat patiënten met een tumor met een gunstig biologisch profiel een lichtere behandeling krijgen.
Op deze manier kan een aanzienlijk deel van de kinderen met minder therapie effectief worden behandeld,
waardoor minder bijwerkingen worden gezien op de lange termijn.

Doormiddel van de bijdrage van stichting Koppie-Au kunnen in de komende 5 jaar zo’n 50 patientjes worden geincludeerd in deze studie.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van:

Dr. R.E. Reddingius
Kinderarts – (neuro)oncoloog
Voorzitter protocol commissie standaard risico medduloblastoom SKION