6.50% ingezameld
€650.00 gedoneerd van €10,000.00 doel
5 Donateurs

Met het geld dat Stichting Koppie-Au ophaalt kunnen we lopende projecten voorfinacieren en additionele onderzoeken opstarten.

Koppie-Au besteedt 99% van haar inkomsten aan de hier genoemde onderzoeken. De overige 1% van de kosten zijn bankkosten, Kamer van Koophandel en promotiekosten. De website en alle andere activiteiten rondom om de stichting wordt door een team van enthousiaste en fanatieke vrijwilligers onder leiding van Johannes Schakel uitgevoerd.
N.B. Per 19 augustus 2023 is het saldo van € 7.629,- toegeschreven aan openstaande onderzoeken.
Hiermee is per die datum het saldo weer op € 0,- gesteld.

 

Onderzoek

De donaties die aan de verschillende projecten worden gedaan worden gemarkeerd.
Zo kunnen makkelijk bijhouden hoeveel geld er voor elk project beschikbaar is.

De middelen die niet specifiek voor een project gereserveerd zijn gebruikt stichting Koppie-Au om bijvoorbeeld projecten alvast voor te financieren. Zo kan een onderzoek alvast van start gaan terwijl de sponsoring nog niet helemaal binnen is.

Als de financiele middelen het toelaten kunnen we ook zelf eigen onderzoeken ondersteunen.
Je kunt ons dus gerust steunen. Je geld komt altijd bij een onderzoek terecht.

 

Updates

31 october 2012
24 october 2012