100.00% ingezameld
€24,500.00 gedoneerd van €24,500.00 doel
10 Donateurs

Ieder ziekenhuis met oncologische kinderzorg sloeg voorheen tumorweefsel meestal op in hun eigen weefselarchieven. Voor goed wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat tumorweefsels gestructureerd en goed gedocumenteerd worden opgeslagen en bij elkaar worden gebracht in weefselbanken. Middels dit project willen we in kaart brengen hoeveel en welke hersentumorweefsels liggen opgeslagen in welke ziekenhuizen en instellingen in Nederland. Na de inventarisatie zal een deel van de samples naar Utrecht gehaald worden om een weefselbank aan te leggen. We beginnen hiermee met de medulloblastomen. Dit is belangrijk omdat we op deze manier het cohort voor toekomstig onderzoek binnen korte tijd aanzienlijk kunnen vergroten.

Dit project is vanuit onze financiële middelen voor gefinancierd.
Via de doneer knop kan je bijdragen om de pot weer te vullen zodat we volgende projecten ook kunnen blijven initiëren en financieren.

Photo by Drew Hays on Unsplash