Weblog

Detectie van minimale verspreide ziekte (MDD) bij kinderen met medulloblastoom en andere hersentumor

Publicatie – Detectie van minimale verspreide ziekte (MDD) bij kinderen met medulloblastoom en ander

Onderzoekers in Princess Maxima Centrum in Utrecht hebben in een nieuw onderzoek aangetoond dat ze wellicht tumoren kunnen detecteren in hersenvocht.

De nederlands vertaling van de conclusie van het onderzoek luidt als volgt.

‘Onze bevindingen tonen de waarde aan van op ddPCR gebaseerde detectie van gehypermethyleerd RASSF1A als een circulerende moleculaire tumormarker in neuroblastoom. Ons voorlopige onderzoek van RASSF1A-hypermethylatiedetectie in circulerend cfDNA van andere pediatrische tumorentiteiten toont potentieel aan als een pan-tumormarker, maar vereist onderzoek in grotere cohorten om het gebruik en de beperkingen ervan te evalueren.’

Detectie van tumoren via het hersenvocht maakt het wellicht mogelijk om sneller een diagnose te stellen zonder, zeer gecompliceerde operatie.
De studie is nu gedaan op een relatief kleine groep. Onderzoek op een groter cohort moet de bevindingen verder bevestigen.

Een link naar de publicatie vind je hieronder.

Deze studie was een combinatie van donaties van het KWF, stichting AMeesing Mees en stichting Koppie-Au.

https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/PO.21.00130

We feliciteren Dr. Janine Stutterheim en haar collega’s van harte met dit mooie resultaat.

De financiering van dit onderzoek komt nog uit onze algemene reserve en kan nog wat sponsoring gebruiken.