Weblog

Financiele verrekeningen t/m 28-02-2018

Per 28 februari hebben we de balans opgemaakt van alle openstaande onderzoeken en ontvangenbedragen.
Hieronder vindt u een verrekening van de ontvangen bedragen en de verdeling van deze gelden over de openstaande onderzoeken.
We hebben met deze verrekening de financiering van een aantal onderzoeken kunnen afsluiten en ruimte gecreëerd voor volgende onderzoeken.

Ontvangen via bank overschrijvingen t/m 28-02-2018: € 3.008,50
Ontvangen via website Koppie-Au algemeen: € 8.618,-
Ontvangen van Ruben de la Croix: € 9.691,-
Surplus onderzoek DNA afwijkingen neurocutane melanosis: € 762,-
Verkopen Karels en Sleutelhangers via bank: € 255,-
Verkopen Karels en Sleutelhangers onnline: € 2.376,-
Totaal te verdelen gelden: € 24.710,50

Met deze gelden is de financiering voor de volgende onderzoeken afgerond:

Medulloblastomen en immuun ontwijkende karakteristieken vs genetische eigenschappen: € 9.391,50
PNETs, Medulloblastomen en het immuunsysteem: € 3.702,-
Medulloblastoom, moleculaire biologie voor een betere risicoclassificatie bij kinderen: € 3.760,-
SIOP PNET 5 Medulloblastoma – Behandeling op maat: €1.585,-

Het resterende bedrag van € 6.272,- is toegekend aan het onderzoek SIOP Ependymoma II protocol

Namens het bestuur van Stichting Koppie-Au,
J.J. Schakel