Weblog

PERSBERICHT Crowdfunding platform mikt op innovatie in onderzoek naar hersentumoren

Stichting Koppie Au lanceert deze week, de internationale week van de hersentumoren, officieel zijn online crowdfunding platform dat medisch onderzoekers op het gebied van hersentumoren bij kinderen verbindt aan donateurs die hun onderzoek willen adopteren. Koppie Au mikt specifiek op pilot studies, die niet in aanmerking komen voor financiering door de overheid en de grote fondsen. Medisch onderzoekers en artsen kunnen hun pilot project online aandragen, waarna via koppie-au.nl geld zal worden ingezameld via crowdfunding.

Koppie Au is ontstaan uit de succesvolle wervingsactie van Johannes Schakel en zijn gezin voor een studie naar de effecten van een ketogeen dieet op de groei van een ponsglioom dat wordt uitgevoerd door het Sophia Kinderziekenhuis. Als ouder van een kind met een hersentumor wilde Johannes graag op een of andere manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.
Door de contacten in het ziekenhuis ontdekte hij dat veel onderzoek naar hersentumoren wordt gefinancierd door de overheid en de bekende grote goede doelen op basis van te verwachten resultaten, maar dat het vaak moeilijk is geld te vinden voor projecten die zich richten op nieuwe inzichten die net buiten de gebaande paden vallen. De eerder genoemde ponsglioomstudie is zo’n studie. Inmiddels is duidelijk geworden uit Amerikaans onderzoek dat een ketogeen dieet een vertragend effect kan hebben op de groei van dit type kanker. Een inzicht dat nieuw is in de strijd tegen kanker.
Koppie Au hoopt middels zijn platform meer pilot studies gefinancierd te krijgen die vanwege hun vernieuwende blik op hersentumoren tot innovatie kunnen leiden in de strijd tegen deze vreselijke ziekte.  

Crowdfunding
Crowdfunding gaat uit van de gedachte dat een groep gemotiveerde mensen evenveel of meer geld kan inzamelen voor een specifiek project dan een subsidieverstrekker of andere financier. Bekende Nederlandse voorbeelden zijn voordekunst.nl en de windcentrale.
Koppie Au richt zich specifiek op mensen die willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hersentumoren bij kinderen. Vaak zijn deze personen zeer gemotiveerd omdat in hun naaste omgeving iemand getroffen is door deze ziekte.
Omdat hersentumoren relatief weinig voorkomen bij kinderen wordt er weinig geld voor vrijgemaakt door de grote fondsen en de overheid. Op zich begrijpelijk, want een geïnvesteerde euro in onderzoek naar de bestrijding van long- of borstkanker, heeft op termijn mogelijk een positief effect voor een veel grotere groep patiënten. Niettemin wordt het als wrang ervaren door de naaste omgeving van een kind met een hersentumor dat er voor onderzoek naar die ziekte relatief weinig geld beschikbaar is. 

Internationale week van de hersentumoren
Medische instanties en goede doelen vragen in de week van 29 oktober tot en met 4 november aandacht voor hersentumoren middels acties, publicaties en evenementen. Naast Koppie Au doen o.a. ook stophersentumoren.nl en de international brain tumor alliance hun best zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor (onderzoek naar) hersentumoren.