Koppie-Au Logo Platform voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen

Motorische problemen en effecten op de kwaliteit van leven bij kinderen met een hersentumor

De diagnose hersentumor wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 130 kinderen gesteld.
De behandeling bestaat uit chirurgie, vaak met bestraling en soms met chemotherapie.
Alle hersentumoren en /of de behandeling ervan kunnen blijvende schade veroorzaken met leerstoornissen, gedragsstoornissen maar ook met motorische problemen als gevolg.

In de laatste 10 jaar is er veel onderzoek verricht naar de korte en lange termijn gevolgen van hersentumoren bij kinderen. Deze studies waren met name gericht op de overleving en op het optreden van leer- en gedragsstoornissen na de behandeling.

Hoewel het onder zorgverleners bekend is dat kinderen met hersentumoren motorische problemen kunnen hebben, die aanleiding geven tot problemen met bv. lopen, springen, balanceren, zijn er geen studies verricht waar motorische problemen systematisch  zijn onderzocht.
Omdat motorische problemen er toe leiden dat kinderen minder goed of niet meer kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en spel met familie en vriendjes, is het te verwachten dat dit hun kwaliteit van leven vermindert.

Het is daarom van groot belang te onderzoeken welke motorische problemen ontstaan, na behandeling voor een hersentumor en hoe deze de kwaliteit van leven beïnvloeden.
Daarnaast is het van belang te inventariseren welke zorg c.q. revalidatietraject deze kinderen ontvangen na afloop van de behandeling en te onderzoeken of deze zorg optimaal is.

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden onder leiding van:

Dr. A. Hartman  / Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink

Erasmus MC Sophia Children's Hospital
Pediatric Oncology/Hematology
Dr. Molewaterplein 60
Rotterdam