Koppie-Au Logo Platform voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen

SIOP Ependymoma II protocol

SIOP Ependymoma II protocol
De overleving van kinderen met een ependymoom is nog verre van optimaal, met name als de tumor niet volledig verwijderd kan worden. Met dit onderzoeksprotocol willen we de overleving van kinderen met een ependymoom verbeteren en meer kennis over ependymomen verkrijgen door:
1. Het aantal kinderen waarbij de tumor volledig verwijderd wordt,  te verhogen
2. Een aantal nieuwe behandelingen in te voeren en te onderzoeken of daarmee de genezing verbetert, zoals nieuwe combinaties chemotherapie en extra bestraling bij sommige kinderen
3. Tumorweefsel te verzamelen en in gespecialiseerde labs te onderzoeken op moleculaire afwijkingen die ons iets kunnen leren over het gedrag (en daaruit volgend de behandeling) van ependymomen.