Koppie-Au Logo Platform voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen

Uitbreiden weefselbank - Medulloblastoom

Opzetten van een weefselbank met medulloblastoom tumorweefsel van kinderen

Medulloblastomen zijn kwaadaardige hersentumoren die vooral voorkomen bij jonge kinderen. De oorzaken van het ontstaan van deze tumoren zijn nauwelijks bekend. De standaard therapie die momenteel gegeven wordt is een operatie gevolgd door bestraling en chemotherapie. Vaak zal de tumor terugkeren en een goede behandeling is dan meestal niet meer voor handen. De prognose van deze patiënten is slecht. Daarom is er nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig om te komen tot nieuwe therapieën.

In dit project gaan wij een weefselbank aanleggen met stukjes tumorweefsel van meer dan 100 verschillende medulloblastomen van kinderen verkregen na operaties. Deze tumorweefsels met de bijbehorende klinische en diagnostische gegevens zullen worden vergaard uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. Alle weefsels zullen op DNA niveau geclassificeerd zijn of worden op tumortype, zodat alle medulloblastomen onderling kunnen worden vergeleken. De tumorweefsels met bijbehorende gegevens zullen worden gedocumenteerd in een database en worden beheerd in de weefsel biobank van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht dat zeer nauw samenwerkt met de afdeling Pathologie van het Prinses Maxima Centrum.

Deze unieke medulloblastomen weefselbank, die wij tevens zullen openstellen voor andere (inter)nationale onderzoeksgroepen, biedt vele nieuwe mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek naar medulloblastomen bij kinderen.

Dit project zal wordne uitgevoerd onderleiding van:  

Dr. N. Bovenschen

Universitair Hoofddocent/onderzoeker
Afdeling Pathologie, kamer H04.312
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht