Weblog

Publicatie naar aanleiding van onderzoek

Publicatie Onderzoek: PNETs, Medulloblastomen en het immuunsysteem

Medulloblastomen zijn één van de meest voorkomende tumoren bij kinderen. Huidige therapieën zijn operatie, bestraling en/of chemotherapie. Maar helaas, zeker bij kleine kinderen, kunnen er heftige bijwerkingen n.a.v. deze therapieën optreden.

Er wordt daarom momenteel veel onderzoek gedaan naar alternatieve methoden. Eén hiervan is een vorm van immunotherapie waarbij het immuunsysteem wordt gericht tegen een virus (genaamd cytomegalovirus) dat van nature voorkomt in medulloblastomen. Door het immuunsysteem te ‘trainen’ om dit virus aan te vallen, valt het dus tegelijkertijd de tumor aan.

Momenteel is er veel discussie gaande of het cytomegalovirus echt wel aanwezig is in medulloblastomen. Wij hebben vorig jaar namelijk dit virus niet kunnen vinden in medulloblastomen bij kinderen (Vermeulen et al., Neuro Oncology, 2016). In het huidige review artikel, deze maand gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde tijdschrift Cancer Letters (Hortal et al. Cancer Letters, 2017), hebben wij alle wereldwijde bevindingen rondom de aanwezigheid van cytomegalovirus in medulloblastomen in kaart gebracht. Uit deze analyse is gebleken dat er meer onderzoek nodig is om anti-cytomegalovirus immunotherapie effectief in te zetten tegen medulloblastomen bij kinderen.

De wetenschappenlijke publicatie is geplaatst op het online platform Cancer Letters:

http://www.cancerletters.info/article/S0304-3835(17)30511-6/pdf

Deze publicatie is tot stand gekomen onder leiding van:

Dr. N. Bovenschen

Universitair Hoofddocent/onderzoeker
Afdeling Pathologie, kamer H04.312
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht