Weblog

Update onderzoek: Versterken van immuunsysteem van kinderen tegen hersentumoren

Twee bepaalde soorten hersentumoren die vooral bij jongere kinderen voorkomen zijn PNET’s en medulloblastomen. De optimale manier om ze te bestrijden is in ontwikkeling. Het versterken van het immuunsysteem is een veelbelovende nieuwe therapie, waar nader onderzoek voor nodig is. Stichting Koppie-Au heeft onderzoek door Dr. Niels Bovenschen naar deze therapie mogelijk gemaakt.

Bestralen en chemotherapie werken niet altijd
Tot nu toe worden kinderen met PNET’s en medulloblastomen geopereerd en krijgen daarna bestraling en chemotherapie. Dit werkt niet altijd. Vaak keren deze tumoren terug en zijn ze daarna moeilijk nog te behandelen. Met als gevolg: een slechte prognose voor kinderen met deze hersentumoren. In het Utrechts Medisch Centrum wordt daarom onderzoek gedaan naar alternatieve behandelingen. Een veelbelovende nieuwe behandeling is immunotherapie. Het doel van die therapie is het versterken van het immuunsysteem waardoor tumoren zoals PNET’s en medulloblastomen door het lichaam kunnen worden gedetecteerd en opgeruimd.

Onderzoek naar eiwitten die immunotherapie blokkeren
Tumorcellen maken vaak bepaalde eiwitten aan die ervoor zorgen dat de tumor kan ontsnappen aan het immuunsysteem en dus ook aan de immunotherapie. Of PNET’s en medulloblastomen dat ook doen was tot nu toe onduidelijk.
Gesteund door een donatie van Koppie-Au heeft de afdeling pathologie van het UMC Utrecht daarom het afgelopen jaar een weefsel-biobank opgebouwd van tumorweefsel van een 30-tal kinderen die vanaf 1980 behandeld zijn voor dit soort tumoren.

Deze tumorweefsels zijn vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van eiwitten die het immuunsysteem en de immunotherapie kunnen blokkeren. De voorlopige uitkomst van het onderzoek is dat sommige hersentumoren inderdaad dergelijke eiwitten lijken te kunnen aanmaken. Dr. Niels Bovenschen, die het onderzoek leidde: “Dit is belangrijke informatie. Ten eerste om de slagingskans van de therapie te kunnen beoordelen. Maar ook omdat het nieuwe therapeutische aangrijpingspunten biedt voor uitgebreider onderzoek”.

Vervolgprojecten
Momenteel wordt op basis van deze doorbraak gewerkt aan een vervolgproject om nog meer data en informatie te verzamelen zodat in de toekomst wellicht immunotherapie zinvol kan worden ingezet bij de behandeling van PNET’s en medulloblastomen.  Niels Bovenschen: “Zonder geld van de stichting Koppie-Au, hadden we dit onderzoek niet kunnen starten. Dit soort innovatieve pilot onderzoeken kunnen bijzonder waardevolle resultaten opleveren”.