Koppie-Au Logo Platform voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen
Terug naar het overzicht

Financiele verrekeningen t/m 19-08-2023

19 August 2023

Per 19 augustus hebben we de balans opgemaakt van alle openstaande onderzoeken en ontvangen bedragen.
Hieronder vindt u een verrekening van de ontvangen bedragen en de verdeling van deze gelden over de openstaande onderzoeken.
We hebben met deze verrekening de financiering van een aantal onderzoeken kunnen afsluiten en ruimte gecreëerd voor volgende onderzoeken.

Ontvangen via bank overschrijvingen t/m 19-08-2023: €23.451,-
Ontvangen via website Koppie-Au algemeen: € 7.629,-
Surplus onderzoek Bachelotr Research Hub: € 125,-
Verkopen Karels en Sleutelhangers via bank: € 466,-
Verkopen Karels, Sleutelhangers en kleurpotloden online: € 1.115,-
Totaal te verdelen gelden: €32.661,- 

Met deze gelden is de financiering voor de volgende onderzoeken afgerond:

Uitbreiden weefselbank - Medulloblastoom: € 17.944,-
Detectie van minimale verspreide ziekte (MDD): € 13.455,-
Het resterende bedrag van € 1.262,- is toegekend aan het onderzoek: Preklinische evaluatie van gemcitabine voor SHH medulloblastomen, Deel 1

Namens het bestuur van Stichting Koppie-Au,
J.J. Schakel


Projecten

Microglia in hersentumoren

Diffuus middenlijn gliomen (DMG), inclusief het diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), is een groep zeer aggresieve kinderhersentumoren waarvoor momenteel geen behandeling bestaat. De afgelopen jaren is veel gekeken naar de mogelijkheid...

Koppie-Au Kleur potloden

Van Stichting Montventoppers ontvingen we 300 doosjes kleurpotloden met ons eigen logo. Om activiteiten en onderzoeken verder te finacieren verkopen we deze uiteraard. Via de betaalknop op de site kun...